Financiële gegevens

“Stichting Beheer Evangelie Gemeente De Deur Utrecht” is door de Belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor donateurs betekent die status dat ze giften aan onze kerk volgens geldende regels mogen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

RSIN / fiscaal nummer: 804186571
KVK nummer: 41186824

Voor meer informatie: ANBI publicatiestukken. www.anbibank.nl/utrecht.html

Bankgegevens:
– IBAN: NL02 RABO 0301 6645 87 t.n.v. ST. DE DEUR UTRECHT – Algemeen / overig
– IBAN: NL03 RABO 0366 7248 94 t.n.v. ST. DE DEUR UTRECHT – Gebouwenfonds
– IBAN: NL05 RABO 0366 7252 46 t.n.v. ST. DE DEUR UTRECHT – Wereldevangelisatie
BIC code: RABONL2U