Overig

Voor overige zaken kunt U storten op
bankrekeningnummer NL02 RABO 0301 6645 87
t.n.v. ST. DE DEUR UTRECHT.

Vermeld hierbij in de omschrijving het doel van de gift.

Ga terug